ผลงานล่าสุด
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 21 ก.ย. 63
ถังลายพราง ต้านภัยโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ขยายตัวเป็นวงกว้างในปัจจุบัน กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงการควบคุม พิทักษ์ ปกป้องกำลังพล และครอบครัวของกองทัพบก รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิตมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวิภาวดีรังสิต ได้มีแนวคิดในการพัฒนาอ่างล้างมือสนามเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถเข้าถึงการล้างมือได้สะดวกขึ้น ส่งเสริมให้มีการล้างมือ

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 31 ส.ค. 63
โครงการบัตรคิวสำหรับผู้ป่วยเจาะเลือด

โปรแกรมเรียกคิวผู้ป่วย อย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบเรียกคิวผู้ป่วยเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 26 ส.ค. 63
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 18 ส.ค. 63
ถุงห่อเก็บความร้อนจากการรักษาด้วยพาราฟิน

เป็นแนวคิดจัดทำนวัตกรรม จากทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบจากการทบทวนความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัด

รพ.ค่ายนวมินทราชินี วันที่ : 17 ส.ค. 63
ผลงานแนะนำำ