ถังลายพราง ต้านภัยโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ขยายตัวเป็นวงกว้างในปัจจุบัน กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงการควบคุม พิทักษ์ ปกป้องกำลังพล และครอบครัวของกองทัพบก รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิตมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวิภาวดีรังสิต ได้มีแนวคิดในการพัฒนาอ่างล้างมือสนามเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถเข้าถึงการล้างมือได้สะดวกขึ้น ส่งเสริมให้มีการล้างมือ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 31 ส.ค. 63
COVID BOX

“COVID BOX” ตู้ป้องกันการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ โดยดัดแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นการลดการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment ; PPE) ที่มีปริมาณจำกัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 7 ส.ค. 63
หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 18 ส.ค. 63