โครงการบัตรคิวสำหรับผู้ป่วยเจาะเลือด

โปรแกรมเรียกคิวผู้ป่วย อย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบเรียกคิวผู้ป่วยเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วันที่ : 26 ส.ค. 63
หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 21 ก.ย. 63