นวัตกรรมทั้งหมด

arrow_upward167

การดาวน์โหลด

arrow_upward142

การเข้าชม

arrow_upward20,547

การขยายผล

arrow_upward6

แผนถูมิแสดงจำนวนนวัตกรรมจำแนกเป็นรายเดือน

ผลงานล่าสุด
ติดอกติดใจ แต่ไม่ผูกพัน

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการวินิจฉัยที่สำคัญของผู้ป่วยโรคหัวใจจึงจำเป็นต้องทำด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66 (ผู้ป่วยนอก)
มุม Difficult intubation

ในช่วงนอกเวลาบางเวรจะมีเจ้าหน้าที่วิสัญญีเพียง 2 คน เมื่อมีเหตุการณ์ใส่ท่อช่วยหายใจยากและต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น LMA, Video laryngoscope, Fiber optic ต้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดคนอื่นๆ ไปเอาอุปกรณ์ให้ พบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่ไม่ใช้เจ้าหน้าที่วิสัญญีไม่ทราบที่เก็บอุปกรณ์สำหรับใช้กรณีใส่ท่อช่วยหายใจยาก ทำให้ไปเอาอุปกรณ์ช้า หยิบอุปกรณ์ไม่ถูก หรือหาอุปกรณ์ไม่เจอ

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 4 ต.ค. 66 (อื่นๆ )
รุกเร็ว รักษาไว ชุมชน(ทหาร)ปลอดภัย ห่างไกลโควิด Fast Heal early Everybody SafetyFrom COVID-19

รุกเร็ว : การทำงานเชิงรุก การค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็ว รักษาไว : การค้นหาผู้ที่มีการติดเชื้อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว ห่างไกลโควิด: ลดการระบาดของโควิด-19 ในชุมชน

รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 4 ต.ค. 66 (โควิด-19)
Data on cloud

มีฐานข้อมูลกลาง สืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ หน่วยงานอื่นๆในโรงพยาบาลสามารถดึงข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้

รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66 (ผู้ป่วยใน)
ขวดน้อย ลดบวม

ประคบเย็นหลังผ่าฟันคุด เพื่อลดอาการปวด บวม

รพ.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ : 4 ต.ค. 66 (อื่นๆ )
ผลงานแนะนำ