นวัตกรรมทั้งหมด

arrow_upward327

การดาวน์โหลด

arrow_upward142

การเข้าชม

arrow_upward39,016

การขยายผล

arrow_upward7

จำนวนนวัตกรรมจำแนกตามประเภท

# ชื่อหน่วยงาน ผลงาน
ผลงานล่าสุด
ปล่อยให้ไหลไป

การล้างตา เป็นหัตถการที่พบไม่บ่อยนักในโรงพยาบาล เดิมในการทำหัตถการจะให้ผู้รับบริการนอนตะแคงหน้าข้างที่จะล้างตา และเท NSS ล้างตา ซุ่งทำให้บริเวณใบหน้าและผมเปียกชื้น ทำให้ผู้รับบริการไม่สุขสบาย จากปัญหาดังกล่าว ทีมห้องฉุกเฉินจึงคิดค้น SET ล้างตา ใช้ในการทำหัตถการ เพือต้องการให้ผู้รับบริการเกิดความสุขสบายและปลอดภัยจากการทำหัตถการ

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 13 มิ.ย. 67 (อื่นๆ )
ระบบออกใบประกาศออนไลน์ “หมออ่วมช่วยชีวิต 2023”

ระบบออกใบประกาศออนไลน์ “หมออ่วมช่วยชีวิต 2023” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลด ใบประกาศ โดยสามารถเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ ตามโครงการ ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR

ค่ายวชิรปราการ วันที่ : 11 มิ.ย. 67 (ส่งเสริมสุขภาพ)
"ว่านม้าเหลือง" สมุนไพรบรรเทาอาการปวด

ว่านม้าเหลือง, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านการอักเสบ

รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 8 มิ.ย. 67 (ห้องยา)
ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน HATACS FWC-1 (Humidity And Temperature Alert Control System FWC-1) ปี 2565

ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อน HATACS FWC-1 (Humidity And Temperature Alert Control System FWC-1) เป็นเครื่องมือช่วยเหลือเสนารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการส่งสัญญลักษณ์การขึ้นธงสี เพื่อกำหนดระยะเวลาการฝึกหรือการพัก

ค่ายวชิรปราการ วันที่ : 7 มิ.ย. 67 (โรคลมร้อน)
ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อนแบบเคลื่อนที่ HATACS - MOBILE (Humidity and Temperature Alert Control System MOBILE) ปี 2566-2567

ระบบแจ้งเตือนค่าดัชนีความร้อนแบบเคลื่อนที่ HATACS - MOBILE (Humidity and Temperature Alert Control System MOBILE) เป็นเครื่องมือช่วยเหลือเสนารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการส่งสัญญลักษณ์การขึ้นธงสี เพื่อกำหนดระยะเวลาการฝึกหรือการพัก

ค่ายวชิรปราการ วันที่ : 7 มิ.ย. 67 (โรคลมร้อน)
ผลงานแนะนำ