นวัตกรรมทั้งหมด

arrow_upward288

การดาวน์โหลด

arrow_upward142

การเข้าชม

arrow_upward29,754

การขยายผล

arrow_upward7

จำนวนนวัตกรรมจำแนกตามประเภท

# ชื่อหน่วยงาน ผลงาน
ผลงานล่าสุด
LINE LIKE เริ่ด !!!

การทำบัตรใหม่ ผู้ที่มารับบริการที่ไม่เคยมีประวัติที่รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช หรือผู้รับบริการที่เคยมารับบริการเกิน 5 ปี ประวัติการรักษาพยาบาลจะถูกทำลาย ผู้รับบริการจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ทะเบียนจัดทำไว้ให้ ปัญหา 1. บัตรใหม่ออกช้า 2. ข้อมูลผู้รับบริการคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง สาเหตุ 1. ลายมืออ่านยาก 2. ผู้รับบริการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 3. ผู้รับบริการใช้เวลานานในการกรอกข้อมูล เป้าหมาย 1. ระยะเวลาการรอคอยบัตรใหม่ < 5 นาที

รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ : 12 ก.พ. 67 (ทะเบียน)
ตรวจคลื่นหัวใจแบบไม่เปิดเผย

การทำ EKG เป็นหัตถการสำคัญหัตการหนึ่งของห้องฉุกเฉิน ทั้งในภาวะเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ซึ่งต้องมีการเปิดเผยร่างกายในส่วนที่สงวนของผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิการเปิดเผยร่างราย ผู้ทำหัตถการจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยให้น้อยที่สุด

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 5 ก.พ. 67 (ผู้ป่วยนอก)
รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 5 ก.พ. 67 (อื่นๆ )
นวัตกรรม “SMS รู้ตัวเรา เข้าถึงใจ (SMS: Stay with me Mental health Self-care)”

นวัตกรรม “SMS รู้ตัวเรา เข้าถึงใจ (SMS: Stay with me Mental health Self-care)” เป็นสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานแบบออนไลน์ ขยายผลจากการวิจัยของ วพบ. เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ สำหรับกำลังพลทหารผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วท.กห. (สก.สว.) ปีงบประมาณ 2564 มาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการใช้ประเมินของกรมสุขภาพจิต เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและประสานส่งต่อเพื่อการดูแลและรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับประชาชน นวั

วพบ. วันที่ : 5 ก.พ. 67 (อื่นๆ )
ผลงานแนะนำ