หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 18 ส.ค. 63
ถังลายพราง ต้านภัยโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่ขยายตัวเป็นวงกว้างในปัจจุบัน กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงการควบคุม พิทักษ์ ปกป้องกำลังพล และครอบครัวของกองทัพบก รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิตมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวิภาวดีรังสิต ได้มีแนวคิดในการพัฒนาอ่างล้างมือสนามเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถเข้าถึงการล้างมือได้สะดวกขึ้น ส่งเสริมให้มีการล้างมือ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต วันที่ : 31 ส.ค. 63
COVID BOX

?COVID BOX? ตู้ป้องกันการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ โดยดัดแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นการลดการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment ; PPE) ที่มีปริมาณจำกัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 7 ส.ค. 63
วชิราวุธเวชยานต้านโควิด ( Wachirawut Covid Fighting Robot “Wachi-Bot” )

วชิราวุธเวชยานต้านโควิด เป็นหุ่นยนต์บังคับวิทยุ เพื่อใช้ในการลำเลียง อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้าและเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้ป่วย โดยบุคลากรทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ป่วย ทำให้ลดโอกาสการติดเชื้อ และลดการใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและปริมาณขยะติดเชื้อจากชุดPPE ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564 ของศูนย์ไซเบอร์ กองทัพบก

หน่วยงาน : รพ.ค่ายวชิราวุธ วันที่ : 2 ธ.ค. 64
โปรแกรมระบบติดตามรักษาผู้ป่วย COVID-19

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการติดตามและการแจ้งเตือนในการดูแลผู้ป่วยโควิด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรมประเภท สิ่งประดิษฐ์ ของ รพ.พระมงกุฏเกล้า ประจำปี 2564

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ : 1 ธ.ค. 64
สื่อการสอนการตรวจวิเคราะห์ Covid-19 ด้วยวิธี RT-PCR

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เข้าใจกระบวนการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน และสามารถแปลผลการตรวจวิเคราะห์ได้ โดยการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงาน สามารถใส่รายละเอียดที่สำคัญเป็นคำบรรยายประกอบลงไปในสื่อได้ และเมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงจะทำให้เข้าใจกระบวนการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 2 ธ.ค. 64
FPCDH COVID-๑๙ System (ระบบตรวจคัดกรองโควิด ๑๙ และติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน แผนกพยาธิวิทยา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ซึ่งในกระบวนการรายงานผลการตรวจมีขั้นตอนซ้ำซ้อนและล่าช้า กระบวนการคัดกรองผู้ป่วยจำเป็นต้องบันทึกแบบสอบสวนโรค (Novelcorona2) ทุกราย ทำให้เป็นการเพิ่มระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คัดกรองมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย ตลอดจนการตรวจคัดกรองโควิด ๑๙ เชิงรุก มีระยะเวลาในการบริการนาน อีกทั้งการติดตามนัดตรวจซ้ำในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เข้ารับการกักตัว สามาร

หน่วยงาน : รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก วันที่ : 29 มี.ค 65
COVID-19 Monitoring

ระบบ COVID-19 Monitoring เป็นระบบสำหรับเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ทหาร จ.ลพบุรี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค

หน่วยงาน : รพ.อ.ป.ร. วันที่ : 18 มี.ค 64
QR Code COVID-19 ห่างไกล ไม่ห่างกัน

การระบาดของ COVID-19 ทำให้การตรวจรักษาโรคเป็นไปอย่างยากลำบาก บุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 จากการปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ งบประมาณและจำนวนบุคลากรที่ให้บริการ ทำให้การจัดตั้งห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสัมผัส หรือแม้กระทั่งผู้ป่วย COVID-19 เองเป็นไปได้อย่างจำกัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันที่ : 8 มี.ค 66
ห้องตรวจสายลม

ปี2563 เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในปี2564 ส่งผลให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีการเตรียมขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถขยายการให้บริการได้ทันกับสถานการณ์ และเกิดผลกระทบต่อการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไปจนต้องมีการหยุดหรือปรับรูปแบบการให้บริการตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัย บุคลากรเกิดความกังวลเรื่องการติดเชื้อที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ประชาชน ผู้รับบริการเกิดความกังวลในการเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลขนาดเล็กไม่สามารถจัด

หน่วยงาน : รพ.ค่ายศรีพัชรินทร วันที่ : 22 ส.ค. 66
รุกเร็ว รักษาไว ชุมชน(ทหาร)ปลอดภัย ห่างไกลโควิด Fast Heal early Everybody SafetyFrom COVID-19

รุกเร็ว : การทำงานเชิงรุก การค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็ว รักษาไว : การค้นหาผู้ที่มีการติดเชื้อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว ห่างไกลโควิด: ลดการระบาดของโควิด-19 ในชุมชน

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกาวิละ วันที่ : 4 ต.ค. 66
การป้องกันรายงานผลการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผิดพลาด

เพื่อลดอุบัติการณ์/ความเสี่ยง การรายงานผลการตรวจ COVID-19 ผิดพลาด (ด้วยวิธี ATK)

หน่วยงาน : รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา วันที่ : 22 พ.ย. 66
โปรแกรมนัดตรวจโควิดออนไลน์

โปรแกรมนัดตรวจโควิดออนไลน์ ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ

หน่วยงาน : รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม วันที่ : 28 ม.ค. 67