เข้าชม 63 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 19 ส.ค. 66 )


ผู้พัฒนา : หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัย จ.ส.อ.รณกร อิ่มศีล
เบอร์โทร : 055-428111 ต่อ 138
อีเมล์ : fort.pichai.hospital@gmail.com


Cooling Strecher

จากการทบทวนการปฏิบัติภายหลังการซักซ้อมและปฐมพยาบาลในโรคลมร้อนแต่ละหน่วยฝึกทหารใหม่ พบปัญหาทหารได้รับบาดเจ็บจากความร้อนที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงและเมื่อทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช็ดตัวระบายความร้อน ยังพบปัญหาการลดอุณหภูมิไม่ได้ตามเป้าหมาย และเมื่อส่งต่อการดูแลรักษาไปยัง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักยังพบปัญหาการเข้าแทรกในบางหัตถการ เช่น การเจาะเลือด เปิดเส้นให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา ทําให้การเช็ดตัวระบายความร้อนหยุดชั่วคราว และเมื่อทําการเช็ดตัวผู้ป่วยก็พบปัญหาน้ําจากบนเตียงหัตถการปบเปื้อน เปียกชื้น ไป

คุณสมบัติ


ช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้เร็วกว่าปกติเพราะคณุภาพสมบัติของอลูมิเนียมจะช่วยเพิ่มความเย็น กรณีโดนน้ำและน้ำแข็ง

นวัตกรรมนี้มีขอบป้องกันน้ำเพื่อไม่ให้น้ําไหลเปยีกเจ้าหน้าที

นวัตกรรมนี้มีพื้นกักเก็บน้ําและสามารถระบายน้ำลงถัง ไม่มีการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

เมื่อพื้นหลังทําหัตถการไม่เปียกเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องเก็บกวาดน้ำ สามารถทําการดูแลผู้ป่วยรายอื่นต่อไป

คุณลักษณะ


ดัดแปลงจากโครงสร้างเตียงลมร้อนให้มีกระบะเพื่อกักเก็บน้ำป้องกันเจ้าหน้าที่เปียกจากการทําหัตถการและใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความเย็นให้กับผู้ป่วยเพราะคุณสมบัติของอลูมิเนียมจะเย็นมากขึ้นกรณีเจอน้ำเย็นและไม่เป็นสนิมเวลาโดนน้ำ มีก๊อกระบายน้ำใส่ถังเพื่อนําน้ำทิ้งหลังทําหัตถการและเพิ่มพัดลมแอร์หรือพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนในร่างกายผู้ป่วยโรคความร้อน

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


Cooling stretcher
ขนาดไฟล์ : 4 MB ดาวน์โหลด : 0