เข้าชม 49 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 15 ก.ย. 66 )


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : แผนกสร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายจิรประวัติ


โปรแกรมส่งป่วยทหารใหม่ประจำวัน

แบบเสนอผลงาน งานนวัตกรรม/วิจัยด้านการดูแลสุขภาพทหารกองประจำการใหม่ ในการฝึกทหารกองประจำการใหม่

คุณสมบัติ


1. ข้อมูลพื้นฐานของทหารใหม่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ลดระยะเวลาการสืบค้นข้อมูล

2. ทหารใหม่เข้ารับบริการตามเวลา ได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดนัด

3. สามารถรวบรวมและแสดงสถิติการเข้ารับบริการของทหารใหม่แต่ละหน่วยได้อย่างครบถ้วน

4. ลดขั้นตอนและภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลการเจ็บป่วยของทหารใหม่จาก 7 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน

5. ระยะเวลาการรอคอยในกระบวนการส่งป่วยลดลง จาก 90-175 นาที เป็น 10-60 นาที

ข้อมูลอื่น ๆ


วันที่ 17 ส.ค.66 พ.อ. ปุญชทร ทิพยวงษ์ ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ เข้ารับโล่รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 จากนวัตกรรม "โปรแกรมส่งป่วยทหารใหม่ประจำวัน" ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพทหารกองประจำการใหม่ ในการฝึกทหารกองประจำการใหม่ (One Heat stroke unit One product : OHOP) โดยมี พล.ต. อนุชา ปิยสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


โปรแกรมส่งป่วยทหารใหม่ประจำวัน 3
ขนาดไฟล์ : 13 MB ดาวน์โหลด : 0
โปรแกรมส่งป่วยทหารใหม่ประจำวัน 2
ขนาดไฟล์ : 664 KB ดาวน์โหลด : 0
โปรแกรมส่งป่วยทหารใหม่ประจำวัน 1
ขนาดไฟล์ : 3 MB ดาวน์โหลด : 0