เข้าชม 73 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 19 ก.ย. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2566


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : แผนกกายภาพบำบัด
เบอร์โทร : 082-3613392


ถังปั่นเพิ่มกำลัง

เนื่องด้วยส่วนงานกายภาพบำบัดมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มาเข้ารับบริการทางกายภาพบำบัดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นผู้ป่วยจะมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก กล้ามเนื้อแขนและขาที่มีอาการอ่อนแรง จะนำไปสู่ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนงานกายภาพบำบัดยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ช่วยในการเพิ่มกำลังแขนและขา ส่วนงานกายภาพบำบัดจึงประดิษฐ์นวัตกรรม ถังปั่นสำหรับเพิ่มความแข็งแรงแขนและขาใช้ร่วมการรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพชองกำลังกล้ามเนื้อแขนขาและป้องกัน

คุณสมบัติ


เป้าหมาย

1.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมถังปั่นเพิ่มกำลังมีกำลังกล้ามเนื้อแขนและขาเพิ่มขึ้น 1 ระดับในระยะเวลา 2เดือนมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80

2.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมถังปั่นเพิ่มกำลังไม่เกิดภาวะข้อติดยึด มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80

คุณลักษณะ


หลักการและขั้นตอน

1.จัดเตรียมวัสดุ/วิธีการเตรียมวัสดุ ได้แก่

ถังสีพลาสติก 1 ถัง, ท่อพีวีซีชนิดงอฉาก ขนาด 6 หุน 4 ตัว, ท่อพีวีซีตรง ขนาด 30 เซนติเมตร 1 ชิ้น ขนาด 10-15 เซนติเมตร 4 ชิ้น, ปูนซีเมนต์ และทราย

  1. ขั้นตอนการทำนวัตกรรม

ทำการเจาะรูถังพลาสติกทั้งสองข้าง โดยให้รูทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 นิ้วนำท่อพลาสติกยาว 30 เซนติเมตรที่บรรจุทรายครึ่งกิโลกรัม ต่อเข้ากับตัวถังพลาสติกที่ทาการเจาะรูและนำท่อพีวีซีงอฉากมาต่อกับท่อพีวีซีทั้งสองด้านและน้ำท่อพีวีซี ขนาด 10 เซนติเมตรมาต่อตรงทำเป็นด้ามจับ และใส่ปูนซีเมนต์ในถัง เพื่อถ่วงน้ำหนักถังในขณะที่ผู้ป่วยใช้นวัตกรรม

  1. วิธีการใช้นวัตกรรม

          สำหรับเพื่อเพิ่มกำลังแขนวางถังปั่นมือและเท้าไว้บนโต๊ะ ให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้โดยใช้มือจับด้ามจับแล้วหมุน 30 ครั้ง/เช็ต โดยผู้ป่วยทำทั้งหมด 3 เซ็ต/ครั้งนัดผู้ป่วยมาทำการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการออกกำลังกายด้วยถังปั่นเพิ่มพลังแขนขาอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับเพื่อเพิ่มกำลังขา วางถังปั่นมือและเท้าไว้บนพื้นให้ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้โดยใช้เท้าปั่น 30 ครั้ง/เช็ต โดยผู้ป่วยทำทั้งหมด 3 เซ็ต/ครั้งนัดผู้ป่วยมาทำการรักษาทางกายภาพบำบัดร่วมกับการออกกำลังกายด้วยถังปั่นเพิ่มพลังแขนขาอย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลา 2 เดือน

ข้อมูลอื่น ๆ


ผล:จากการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด 3คน จากการตรวจประเมินพบว่าผู้ป่วยทุกรายมีกำลังมีกำลังกล้ามเนื้อแขนและขาเพิ่มขึ้น 1 ระดับ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา สามารถเพิ่มภายหลังการฟื้นฟูออกกำลังกายภายในระยะเวลา2 เดือน อย่างน้อย 1 ระดับ และพบว่าผู้ป่วยทั้ง 3คน คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เกิดภาวะข้อติดและในอนาคตเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ผู้ป่วยได้ฝึกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสาธิตหรือแนะนำวิธีการประดิษฐ์นวัตกรรมให้กับญาติเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปฝึกต่อที่บ้านเองได้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ นวัตกรรม “ถังปั่นถังปั่นเพิ่มกำลังแขนขา” จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อของแขนและขา สามารถใช้แขนและขาทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกติภายในระยะอันสั้น

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


CQI ส่วนงานกายภาพบำบัด
ขนาดไฟล์ : 571 KB ดาวน์โหลด : 0

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด