เข้าชม 107 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 20 ก.ย. 66 )


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ค่ายสุรสีห์
เบอร์โทร : 0645545535
อีเมล์ : comsurasee@gmail.com


ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ รพ.ค่ายสุรสีห์ ( Surasi Data Center )

คุณสมบัติ


- เป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯกลาง ข้อมูลที่รวบรวมได้จะถูกใช้ในการทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
- ระบบประมวลข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ ไม่กระทบกับการให้บริการคนไข้หน้างาน 100%
- ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร แบบออนไลน์24 ชั่วโมง

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


วิธีใช้งาน Surasi Data center
ขนาดไฟล์ : 20 MB ดาวน์โหลด : 0
Surasi data center
ขนาดไฟล์ : 32 MB ดาวน์โหลด : 0

การขยายผล

รพ.ค่ายจักรพงษ์
เริ่มใช้งาน พ.ศ. 67

จำนวนการใช้ : 1


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน

เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจ สะดวก planนำใช้ที่67