เข้าชม 136 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ -/- (วันที่ 20 ก.ย. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. -


การใช้งาน ใช้เป็นประจำ


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ค่ายสุรสีห์
เบอร์โทร : 0645545535
อีเมล์ : comsurasee@gmail.com


Surasi Smart Service

สมุดสุขภาพกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ


- กำลังพล  ผู้รับบริการสุขภาพทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้(Personal Health Record) ต่อเนื่องในทุกสถานบริการ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ทั่วถึง เท่าเทียม
- แพทย์ ใช้ข้อมูลประวัติสุขภาพกำลังพลชุดเดียวกันช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค บำบัด รักษาโรคได้อย่างต่อเนื่อง

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


Surasi_army66
ขนาดไฟล์ : 24 MB ดาวน์โหลด : 0