เข้าชม 75 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ /2566 (วันที่ 25 ก.ย. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2565


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : ส.อ.วันชัย ขันธีฤกษ์


โปรแกรม Suranari Data Health

ข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในระบบ Health Data ผ่าน Web application สุรนารี ๑,๐๐๐ ล้านก้าว” เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลสุขภาพ (Health Data ) รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ผลการตรวจสุขภาพและประวัติด้านสุขภาพต่างๆ

คุณสมบัติ


 นำ Web Application มาออกแบบเชื่อมกับฐานข้อมูลการตรวจสุขภาพของบุคลากร แสดงผลตามที่กำหนด

คุณลักษณะ


การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของบุคลากรโดยเจ้าหน้าที่หน่วยเขียนโปรแกรม นำ Web Application มาออกแบบเชื่อมกับฐานข้อมูลการตรวจสุขภาพของบุคลากร

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


โปรแกรม Data Health
ขนาดไฟล์ : 77 KB ดาวน์โหลด : 0