เข้าชม 121 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 2 ต.ค. 66 )


การใช้งาน 10-15ครั้งต่อปี


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : พล.ต.โชคชัย ขวัญพิชิต
เบอร์โทร : 0819362534
อีเมล์ : smc073262574@gmail.com


พัฒนาเครือข่ายเฮลิคอปเตอร์พยาบาลกองทัพภาคที่ ๔

การพัฒนาการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิต/อวัยวะของการเจ็บป่วยฉุกเฉินและในกลุ่มโรคที่ระยะเวลามีความสำคัญต่อผลการรักษา เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เดินทางลำบาก ใช้ระยะเวลาเดินทางนาน ห่างไกลรพ.ตติยภูมิ หากผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวได้รับการลำเลียงโดยใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ที่มีความเป็นเลิศได้ทันเวลา สามารถลดอัตราการสูญเสียและปัญหาที่ตามมาได้

คุณสมบัติ


1.การพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผู้ป่วยเป็นการดัดแปลงการใช้งานของเฮลิคอปเตอร์ภารกิจทหาร ให้สามารถนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงลำเลียงและอุปกรณ์ยึดตรึง โดยการประสานความร่วมมือ ระหว่าง นักบิน แพทย์พยาบาลทีมลำเลียง และทีมรับ ส่งผู้ป่วยจากรพ.ต้นทางไปรพ.ปลายทาง

2.การพัฒนาระบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารตั้งแต่เริ่มลำเลียงจนสิ้นสุดภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาทีมลำเลียงให้มีแพทย์ พยาบาล เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ สามารถออกปฏิบัติการได้เมื่อมีการร้องขอภายใน15นาที

4. การได้รับการรับรองเป็นหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินทางการแพทย์ทางอากาศ เมื่อวันที่18 ม.ค.66

 

คุณลักษณะ


  1. การลำเลียงใช้ระบบ Ambu link ในการส่งต่อข้อมูลการรักษาผู้ป่วยไปยังรพ.ปลายทาง และแพทย์ภาคพื้นดินที่รับผิดชอบการลำเลียง
  2. มีกลุ่มไลน์ Sky doctor เพื่อใช้ในการสื่อสารตลอดภารกิจ ตั้งแต่ต้นทางจนส่งผู้ป่วยถึงรพ.ปลายทาง
  3. เฮลิคอปเตอร์ที่สามารถปฏิบัติการได้ ได้แก่ เฮลิคอปเตอร์ รุ่น 72,  รุ่น 145, รุ่น 212 และรุ่น MI 17  

ข้อมูลอื่น ๆ


https://youtu.be/uq8CgXB-GYs?si=SjEJ9RlBAJFG8CwY

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด