เข้าชม 71 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ 3 (Model 4)/2566 (วันที่ 9 ต.ค. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2663-2566


การใช้งาน 12 หน่วยฝึก ปีละ 2 ครั้ง


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : พ.อ.หญิงมลฤดี โภคศิริ
เบอร์โทร : 081-9736182
อีเมล์ : moluedee17@hotmail.com


ที่นอนลดความร้อน ป้องกันและลดอันตรายจากโรคลมร้อน SMART Cooling Bed

ที่นอนลดความร้อน , SMART Cooling Bed, Heat injury

คุณสมบัติ


จุดเด่น SMART Concept

Safe life หมายถึง ความปลอดภัยของผู้ป่วย  Safe time หมายถึง การประหยัดเวลาในการเช็ดตัวของ ประหยัดคนที่เดิมใช้คนเช็ดตัวประมาณ 3-4 คน

Mobilable หมายถึง สามารถเคลื่อนย้ายง่ายโดยสามารถเคลื่อนย้ายไปทุกๆที่ได้ภายในเวลา 5 นาที

Available หมายถึง ความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ไม่ซับซ้อน ประดิษฐ์ทำซ้ำได้ง่าย และหาทดแทนได้ง่าย ประหยัดงบประมาน Safe cost    

REASONABLE หมายถึง ความแข็งแรงทนทาน สมเหตุสมผลเรื่องราคา

TEAM หมายถึง การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะทีมทางการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลกับหน่วยฝึก                                                                                                            ลักษณะเด่นของสิ่งประดิษฐ์ลักษณะเด่นของสิ่งประดิษฐ์                                                                                                                                                                  1.ลดความร้อนได้โดยตรงด้วยการใช้หลักการนำความร้อน   ที่นอนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 14.7 °C  SD + 3.09 °C   ปลอดภัยกับผู้ป่วยในการทำหัตถการ การช่วยชีวิต  สามารถลดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องพลิกตัวผู้ป่วยเพื่อเช็ดตัวด้านหลัง ไม่เกิดอันตรายกับผู้ป่วย (จากการศึกษาเพิ่มเติมของ Gage AA. ที่ได้ศึกษาเรื่อง What temperature is lethal for cells? พบว่า เซลล์ของมนุษย์จะถูกทำลายหากเนื้อเยื่อมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียล  2. สะดวกกับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาและทำหัตถการต่างๆกับผู้ป่วย เนื่องจากไม่ต้องพลิกตัวเช็ดด้านหลัง และลดการใช้จำนวนบุคลากรในการเช็ดตัว ๓. สะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งจากหน่วยฝึกมารพ.  และเคลื่อนย้ายภายในรพ.เมื่อต้องเคลื่อนส่งไปตรวจพิเศษทางรังสี หรือส่งผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยยังได้รับการลดความร้อนโดยไม่ต้องเช็ดตัวขณะเคลื่อนย้าย และยังสามารถป้องกันการเกิด Reheat (อุณหภูมิสูงซ้ำ) ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

คุณลักษณะ


        Smart cooling Bed  แบบที่ 4  เป็นที่นอนแบบพับได้สะดวกต่อการเก็บและการเคลื่อนย้ายได้ง่าย  โดยเฉพาะการฝึกภาคสนาม  ผลิตจากผ้าใบ Vinylon   ขนาด  45 x 184 x 1.5 cm          รีดขอบ เป็น 3 พับ   มีแผ่นฉนวนกันความร้อน Polyurethane foam ขนาด 45 x 58 x 1.5 cm หุ้มด้วยผ้าใบ Vinylon อยู่ภายในแต่ละพับ   และติดซิป nylon ด้านข้างสำหรับเปิด ปิด เพื่อใส่น้ำแข็งในแต่ละพับ