เข้าชม 785 ครั้ง


ดาวน์โหลด 26 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 17 ส.ค. 63 )


ผู้พัฒนา : หน่วยงานกายภาพบำบัด รพ.ค่ายนวมินทราชินี


ถุงห่อเก็บความร้อนจากการรักษาด้วยพาราฟิน

เป็นแนวคิดจัดทำนวัตกรรม จากทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบจากการทบทวนความพร้อมด้านบริการของเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทางกายภาพบำบัด

คุณสมบัติ


นำถุงห่อพาราฟิน ไปใช้ในการรักษาด้วยพาราฟินบริเวณส่วนปลายของรยางค์บนและล่างด้วยเทคนิค Dip&Wrap แทนชิ้นงานเก่า โดยเจ้าหน้าที่ทำการรักษาด้วยพาราฟินเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตลอดการใช้ชิ้นงาน ดังนี้

  1. เก็บข้อมูลด้านปัญหาการใช้งานของเจ้าหน้าที่
  2. เก็บข้อมูลด้านจำนวนอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย

คุณลักษณะ


สามารถนำถุงห่อพาราฟินแบบใหม่ ที่ใส่ฉนวนกันความร้อน ทั้งรยางค์บนและล่าง มาใช้งานแทนการห่อพาราฟินแบบเก่า อีกทั้งยังสามารถ ลด ลำดับ ขั้นตอน ในการใช้งานมีความไม่ยุ่งยากและมีประสิทธิภาพในการกักเก็บความร้อนอีกด้วย

ข้อมูลอื่น ๆ


ข้อเสนอแนะ (จากการนำไปใช้และข้อเสนอแนะอื่นๆ)

นอกจากเจ้าหน้าที่มีการทบทวนปัญหา แก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอแล้ว กรณีเกิดปัญหาด้านการใช้งานและพบจำนวนอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย จากการใช้ชิ้นงานนี้ทางหน่วยงานมีแนวทางให้เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วตามลำดับ ดังนี้

  1. การทบทวน เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
  2. การวางแผน เพื่อแก้ไขสาเหตุของปัญหา (P)
  3. การดำเนินงานตามการวางแผน (D)
  4. การติดตามผลการดำเนินงานตามการวางแผน (S)
  5. การแก้ไขปัญหาที่พบ และพัฒนางานต่อไป (A)

กรณีต้องการขยายผลจากชิ้นงานนี้ โดยมุ่งสู่ความพร้อมด้านการบริการแก่ผู้เข้ารับบริการทางกายภาพบำบัด นอกจากการเก็บข้อมูลข้างต้น ควรมีแนวทางการเก็บข้อมูลด้านอื่น เช่น

  1. ด้านความแตกต่างกันของชนิดผ้า เพื่อทดสอบความแข็งแรงของการใช้งานและกักเก็บความร้อนจากชนิดผ้าที่แตกต่างกัน
  2. ด้านความแตกต่างกันของชนิดด้าย เพื่อทดสอบควมแข็งแรงของการใช้งานจากด้ายที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด