เข้าชม 38 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 11 ต.ค. 66 )


ผู้พัฒนา : แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน


Vax Box

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังถือว่าเป็นวัคซีนชนิดใหม่ อาจยังมีผลข้างเคียงเล็กน้อย จนถึงขั้นรุนแรงแก่ผู้รับวัคซีน การบริหารวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 นั้นจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และมีมาตรฐานในการบริหารวัคซีน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากบริหารวัคซีน ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนมีผลข้างเคียงหลังรับวัคซีน จะต้องให้ยารักษาตามอาการ และตรวจสอบความผิดปกติของการบริหารวัคซีน ตั้งแต่วัคซีน ตรวจสอบ lot การจำหน่าย วันหมดอายุ จนกระทั่งการบริหารวัคซีน จากที่กล่าวมาว่าวัคซีนป้องกันโรค

คุณสมบัติ


-