เข้าชม 39 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 12 ต.ค. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2565


การใช้งาน 1 ครั้ง/สัปดาห์


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : น.ส จันทร์เพ็ญ สุตลาวดี นักกายภาพบำบัด
เบอร์โทร : 044513603 ต่อ 232 , 092-9463249
อีเมล์ : Wirawatyothinqic@gmail.com


วงล้อจักรยานเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยไหล่ติด

Frozen shoulder เป็นกลุ่มโรคที่พบมากที่สุดของแผนกกายภาพบำบัด รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องเข้ารับทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล และจำเป็นต้องออกกำลังกายเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวเองที่บ้านร่วมด้วย แต่เนื่องจากอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดมีราคาแพง แผนกกายภาพบำบัด จึงคิดค้นวงล้อจักรยานเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยไหล่ติด เพื่อนำมาวางให้ผู้ป่วยที่มารับบริการได้ใช้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และขยายผลให้ผู้ป่วยนำไปประดิษฐ์ใช้เองที่บ้านได้ด้วย

คุณสมบัติ


อุปกรณ์นี้นำแนวคิดมาจากนวัตกรรมวงล้อจักรยานเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  โดยต่อยอดเป็นการนำมาใช้ในผู้ป่วย Frozen shoulder ร่วมกับโปรแกรมการทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล โดยให้คนไข้นั่งเก้าอี้ จากนั้นใช้มือข้างที่มีอาการปวดจับด้ามจับของอุปกรณ์  แล้วค่อยๆหมุนในทิศทางวงกลม ทำซ้ำๆท่านี้ 50 ครั้ง/ชุด 3 ชุด/วัน

คุณลักษณะ


อุปกรณ์ชิ้นนี้ประกอบจากการนำวงล้อจักรยานเก่า มาติดด้ามจับ และประกอบเข้ากับฐานโครงเหล็ก ขัดพ่นสีให้สวยงาม ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ในการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไหล่ติดและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ให้มากขึ้น และเป็นการออกแบบจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์  ประหยัดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลอื่น ๆ


อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ทำการทดสอบกับผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่ติดแข็ง ในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากข้อไหล่ติด ที่มีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อข้อไหล่ จำนวน 3 คน ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ควบคู่กับการรักษา ทางอุปกรณ์กายภาพบำบัด พบว่า

  1. ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลง องศาการเคลื่อนไหวของไหล่ดีขึ้น
  2. ผู้ป่วยมีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ลดลงหลังจากการบริหาร และรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
  3. ผู้ป่วยสามารถบริหารข้อไหล่ได้ด้วยตนเอง สามารถลดการพึงพิงจากญาติได้

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด