เข้าชม 19 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 25 ธ.ค. 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2565


การใช้งาน ทุกวัน


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : ร.อ.หญิงญาณิศา เขยตุ้ย
เบอร์โทร : 0902246354
อีเมล์ : Suriyapong.im@gmail.com


QR code ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

QR (Quick Response) code หมายถึง สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนมาขอรับบริการที่โรงพยาบาล

คุณสมบัติ


การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยจำเป็นต้องให้ข้อมูล กับเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนผู้ครบตามแบบฟอร์ม ทำให้ห้องทะเบียนได้กำหนดแบบฟอร์ม ในการกรอกข้อมูลรายละเอียดของข้อมูลค่อนข้างมาก และ เป็นสิทธิของผู้ป่วยในการแสดงข้อมูลส่วนตัว และการกรอกข้อมูลลงทะเบียน ผู้ป่วยใหม่นั้น ต้องใช้ระยะเวลา โดยประมาณ 3-5นาที/คน เนื่องจาก ผู้ป่วยบางรายลายมืออ่านยาก หรือ กรณีซักถามเพิ่มเติม ด้วยคำพูด อาจจะมีการสื่อสารผิดพลาด และในแต่ละปี รพ.ค่ายสุริยพงษ์ มี ผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ามารับบริการ เฉลี่ย ปีละ 200-300ราย อีกทั้งทำให้มีการใช้กระดาษจำนวนมากในแต่ละปี งานทะเบียนจึงได้นำการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบ google form และ ทำ QR code เพื่อง่ายต่อการ scan เข้าระบบการลงทะเบียนของผู้มารับบริการซึ่่งสามารถกรอกได้ผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้มาบริการได้ โดยจะลดการคลาดเคลื่อนจากการ ซักถาม สื่อสารโดยคำพูด ที่จะทำให้การสะกด ผิด หรือ สื่อสารคลาดเคลื่อนได้

คุณลักษณะ


เป็นการลงข้อมูลผ่านทาง QR code โดย เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน จะเข้าไปดูข้อมูลและนำข้อมูลจากส่วนนี้มากรอกในระบบ HIS ของ รพ. เพื่อทำบัตรผู้ป่วยใหม่

ข้อมูลอื่น ๆ


บทเรียนที่ได้รับ:

        (1) ปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการโครงการ และวิธีการจัดการกับความท้าทาย

          - การสื่อสารระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ : เพิ่มการสื่อสารที่มากขึ้น ในเรื่องที่ทาง รพ.ทำการเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยน

          - ผู้มารับบริการบางท่าน ไม่ได้ใช้ โทรศัพท์สมารท์โฟน : ยังคงใช้การกรอกผ่านกระดาษ

        (2) แผนพัฒนาหรือสิ่งที่จะทำแตกต่างไปจากเดิมในคราวหน้า

          - การใช้ E-service มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อผู้มารับบริการ

        

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


QR code ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
ขนาดไฟล์ : 361 KB ดาวน์โหลด : 0