เข้าชม 9 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 10 ม.ค. 67 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. เม.ย.2559 - ปัจจุบัน


การใช้งาน 1 คร้ง/เดือน


ผู้พัฒนา : พัน.สร.1


รถเข็นเปลสนามแบบ “บานเย็น ๑”

พัน.สร.๑ พล.๑ รอ. ภารกิจหลักในการให้บริการทางการแพทย์ระดับกองพลแก่ พล.๑ รอ. และหน่วยขึ้นสมทบ รวมทั้งหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกซึ่งมี ร.๓๑ รอ. เป็นหน่วยหลักในการประกอบกำลัง ซึ่งในการให้บริการทางการแพทย์นั้น ประกอบด้วยพันธกิจ ๔ ประการ คือ การรักษาพยาบาลและการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บ การเวชกรรมป้องกัน การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ และการบริการทางการแพทย์อื่นๆ ซึ่งการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บนั้น เป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการ

คุณสมบัติ


  

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


รถเข็นเปลสนามแบบ “บานเย็น ๑”
ขนาดไฟล์ : 21 KB ดาวน์โหลด : 0

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด