เข้าชม 21 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 11 ม.ค. 67 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2567


ผู้พัฒนา : พ.ท.เอกสิทธิ์ ชัยอมรทรัพย์
เบอร์โทร : 044234318
อีเมล์ : -


การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ชุดตรวจ HPV

คุณสมบัติ


ชุดตรวจ HPV ด้วยตนเอง

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง
ขนาดไฟล์ : 29 MB ดาวน์โหลด : 0