เข้าชม 27 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 24 ม.ค. 67 )


ผู้พัฒนา :


ตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ

ด้วยสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดสัมมนา การบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความรู้ในมาตรฐาน HA It และ Smart Hospital ได้นำความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานมาพัฒนาการบริการในโรงพยาบาล จากการคับคั่งของการรอลงทะเบียน ผู้มารับบริการต้องยืนรอและต่อแถวยาว และการลงทะเบียนด้วยระบบคนทำให้ล่าช้าในการลงทะเบียนอาจใช้เวลา 2 -3 นาทีในการลงทะเบียน

คุณสมบัติ


ใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วยแทนตู้คีออสทั่วไป

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด