เข้าชม 21 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 30 ม.ค. 67 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2563


การใช้งาน ทุกวัน


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องบางส่วน


ผู้พัฒนา : พ.ท.หญิง สุภาวดี ชัยจักร์
เบอร์โทร : 0899423131
อีเมล์ : supawadeechaichak@gmail.com


Application Home Visit Care @ KPJH : แอปพลิเคชั่น เยี่ยมบ้าน

แอปพลิเคชั่น เยี่ยมบ้าน

คุณสมบัติ


แอปพลิเคชั่นใช้ส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้านในกลุ่มเป้าหมาย

คุณลักษณะ


เป็นแอปพลิเคชั่นเขียนขึ้นจากความต้องการข้อมูลในการส่งต่อเยี่ยมบ้านของผู้เกี่ยวข้อง เชื่อมการบันทึกรายงานผ่าน Google form Google sheet ติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้ในทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต

ข้อมูลอื่น ๆ


รายละเอียดผลงานตามเอกสารแนบ

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด