เข้าชม 16 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 30 ม.ค. 67 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2561


การใช้งาน ทุกวัน


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : พ.อ.หญิงทรงสุดา ขวัญประชา ปัจจุบัน พ.ต.หญิงสุบัณฑิยา มหิปโภชน์
เบอร์โทร : 0858558561
อีเมล์ : janjazzblue@gmail.com


KPJ Soldier Food Menu (สำรับอาหาร ทหารเข้มแข็ง)

สำรับอาหาร ทหารเข้มแข็ง

คุณสมบัติ


เมนูอาหารสำหรับทหารกองประจำการในช่วงฝึก มีการคำนวณพลังงาน คุณค่าสารอาหารและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ในช่วงฝึก

คุณลักษณะ


เป็นเมนูอาหาร ระบุสูตรชัดเจน ง่ายในการประกอบเลี้ยง

ข้อมูลอื่น ๆ


รายละเอียดผลงานตามเอกสารแนบ

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


KPJ Soldier Food Menu
ขนาดไฟล์ : 920 KB ดาวน์โหลด : 0