เข้าชม 30 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 5 ก.พ. 67 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2565


การใช้งาน 10 ครั้งต่อวัน


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
อีเมล์ : yodfa.ha@gmail.com


ตรวจคลื่นหัวใจแบบไม่เปิดเผย

การทำ EKG เป็นหัตถการสำคัญหัตการหนึ่งของห้องฉุกเฉิน ทั้งในภาวะเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ซึ่งต้องมีการเปิดเผยร่างกายในส่วนที่สงวนของผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิการเปิดเผยร่างราย ผู้ทำหัตถการจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและเปิดเผยร่างกายผู้ป่วยให้น้อยที่สุด

คุณสมบัติ


ใช้สำหรับปกปิดบริเวณหน้าอกและส่วนท้องของผู้ป่วย ในขณะทำ EKG  ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัย ลดการเปิดเผยร่างกายส่วนลับของผู้ป่วย

คุณลักษณะ


เป็นเอี๊ยมทำด้วยผ้า 2 ชั้น โดยชั้นล่างจะเปิดเป็นช่องรูปตัว L ไว้สำหรับติดอุปกรณ์ และชั้นบนเป็นผ้าเต็มผืน สำหรับปกปิดร่างกายส่วนที่จะเปิดเผย

เป็นผลงานที่พัฒนาจากปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน เนื่่องจากพบว่า ผู้รับบริการวิตกกังวล อาย ต่อการเปิดเผยร่างกายบริเวณส่วนหน้าอก โดยเฉาะผู้รับบริการเพศหญิง

ทางห้องฉุกเฉินจึงได้คิดผลงานนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลทางด้านร่างกาย

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด