เข้าชม 60 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 12 ก.พ. 67 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2566


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : แผนกทะเบียนการแพทย์ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
เบอร์โทร : 053-717649340-50 ต่อ 200


LINE LIKE เริ่ด !!!

การทำบัตรใหม่ ผู้ที่มารับบริการที่ไม่เคยมีประวัติที่รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช หรือผู้รับบริการที่เคยมารับบริการเกิน 5 ปี ประวัติการรักษาพยาบาลจะถูกทำลาย ผู้รับบริการจะต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ทะเบียนจัดทำไว้ให้ ปัญหา 1. บัตรใหม่ออกช้า 2. ข้อมูลผู้รับบริการคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง สาเหตุ 1. ลายมืออ่านยาก 2. ผู้รับบริการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 3. ผู้รับบริการใช้เวลานานในการกรอกข้อมูล เป้าหมาย 1. ระยะเวลาการรอคอยบัตรใหม่ < 5 นาที

คุณสมบัติ


การปฏิบัติ
สิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องกับงานนี้
1. LINE Notify เป็นบริการส่งการแจ้งเตือนแบบฟรี ให้ข้อความแจ้งเตือนนั้นเข้ากลุ่มไลน์หรือไลน์ส่วนตัว
2. Google Form เป็นบริการสร้างแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลออนไลน์ไฟล์จาก Google ที่สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ, ตัวเลือก
3. Google App Script เป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดการทำงาน สร้างส่วนเสริม หรือสร้างการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างผลิตภัณฑ์ของ Google เช่นใช้ Google App Script ผสาน Form + GMail + Docs ให้ Form สามารถส่ง PDF ไปยัง E-Mail ของผู้กรอกได้
ขั้นตอน
1. สร้าง Token ของ LINE Notify
2. Add LINE ของ LINE Notify
3. สร้าง Google Form
4. เขียน Script
5. เชิญ LINE Notify เข้ากลุ่ม
6. ทดสอบผลงาน

ข้อมูลอื่น ๆ


การดำเนินการ

     การทำบัตรใหม่โดยกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่าน QR code

แนวทางเดิม

  1. ผู้รับบริการแจ้งชื่อ-นามสกุล
  2. หากไม่พบประวัติการรักษาพยาบาล ผู้รับบริการต้องกรอกข้อมูลบัตรใหม่ ตามฟอร์มที่ทะเบียนจัดทำไว้ให้
  3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
  4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำบัตรใหม่
  5. ถ่ายรูปผู้เข้ารับบริการ

แนวทางใหม่

  1. ผู้รับบริการแจ้งชื่อ-นามสกุล
  2. หากไม่พบประวัติการรักษาพยาบาล ผู้รับบริการแสกน QR code เพื่อกรอกข้อมูลทำบัตรใหม่
  3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
  4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำบัตรใหม่ สามารถดูข้อมูลผ่านการแจ้งเตือนจาก Line
  5. ถ่ายรูปผู้เข้ารับบริการ

เหตุผลของกาแก้ไข

- ระยะเวลาการรอคอยบัตรใหม่ < 5 นาที
- ข้อมูลผู้รับบริการถูกต้อง ครบถ้วน

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


ทะเบียนการแพทย์ รพ.ค่ายฯ2566
ขนาดไฟล์ : 376 KB ดาวน์โหลด : 0

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด