เข้าชม 580 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 17 มี.ค 64 )


ผู้พัฒนา : ร.อ.หญิง ประภากร สังข์สวัสดิ์
เบอร์โทร : โทร.ทบ. 38250
อีเมล์ : prapakorn.anan@gmail.com


Document Tracking

เป็นระบบติดตามเอกสารออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาในการโทรตามเอกสาร ในกรณีผู้รับบริการยื่นคำร้องขอคัดสำเนาประวัติการรักษา หรือการเคลมประกัน โดยผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานะเอกสารได้ง่าย

คุณสมบัติ


ระบบติดตามเอกสารออนไลน์ Document Tracking พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถตรวจเช็คสถานะเอกสารได้ด้วยตนเองแบบ Real Time  โดยระบบทำงานผ่าน Cloud  และเจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นเอกสาร หรือตรวจสอบภาระงานที่ค้างได้ง่าย

คุณลักษณะ


ระบบ Document Tracking  ทำงานผ่าน Cloud  ผู้รับบริการจะได้รับหมายเลขเอกสารสำหรับติดตามสถานะในระบบ  โดยระบบจะแสดงผล 3 สถานะ คือ เมื่อเริ่มดำเนินการ , อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติ, และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งผู้รับบริการสามารถตรวจเช็คสถานะเอกสารได้แบบ Real Time รวมถึงช่วยลดกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลอื่น ๆ


ปัจจุบันระบบ Document Tracking เป็นต้นแบบในการสร้างระบบสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  ของโรงพยาบาล โดยทำงานผ่าน Cloud  อาทิเช่น  ระบบติดตามสถานะของผู้ป่วยบำบัด , ระบบสืบค้นประวัติฝึกอบรมบุคลากร , ระบบสืบค้นรหัสบุคลากรในการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาล , ระบบแจ้งผลการจองคิวฉีดวัคซีน COVID-19 เป็นต้น  

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด