เข้าชม 7 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 19 เม.ย. 67 )


ผู้พัฒนา : opd
เบอร์โทร : 037211591


นวัตกรรมถุงเย็นใจคลายปวด ( HAPPY COLD BAG )

เนื่องด้วยห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันล่ะ 350 ราย และมีบริการรักษาหลากหลายสาขาและสาขาที่มีผู้ป่วยมารับบริการเป็นอันดับต้นๆได้แก โรคกระดูกและข้อ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 50 ราย/ต่อวัน สามารถเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ถึงศุกร์ มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความสามารถด้านการรักษาโรคกระดูกข้อ โดยมีการรักษาทั้งกายภาพบำบัด ให้ยา ฝังเข็ม ฉีดยาข้อเข่ารวมถึงการผ่าตัด และผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมาก ทำให้แพทย์ต

คุณสมบัติ


วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 1.เพื่อลดปวดและบวมหลังฉีดเข่าทันที

 2.สะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ลดระยะเวลาการทำงาน

 3.ถุงประคบเย็นมีเพียงพอต่อการใช้งาน

 4.ลดค่าใช้จ่ายยืดอายุการใช้งานของถุงเจลเย็น

คุณลักษณะ


วิธีใชถุงเย็นใจคลายปวด

  1. เมื่อตองการใชถุงเย็นใจคลายปวด ให้นำเจลเย็นที่แช่ในช่องฟิตออกสวมถุงที่เย็บไว้ได้ทันที

   หลังแพทย์มีการฉีดเข่า ประคบบริเวรที่ฉีด

  1. ทิ้งไว้10-15 นาที จนผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น นำเจ็ลเย็นเช็ดน้ำด้วยผ้าสะอาดแล้วนำกลับไปแช่ไว้เช่นเดิม

 

 ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ

1.คิดวางแผนงาน 1 วัน

2.ห่วงทดองใช้นวัตกรรม 2 สัปดาห์

 

ข้อมูลอื่น ๆ


การติดตามและประเมินผลโครงการ

นวัตกรรมใช้งานได้จริง ผู้ป่วยลดอาการปวดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น ผู้ป่วยมีความเพิ่งพอใจ 80%

 โดยวัดได้จากความพึงพอใจผู้ที่รับบริการฉีดเข่าจำนวน 10 ราย

และคาดว่าจะใช้งานถุงเย็นใจคลายปวดในแผนกกระดูกและข้อต่อไป

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด