เข้าชม 197 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 23 มี.ค 64 )


ผู้พัฒนา : พ.ท. ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์
เบอร์โทร : 0865269516


การเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่ากายบริหารประจำวันเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายแก่ทหารกองประจำการ

การบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยโปรแกรม 5 ท่า สามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหารให้ดีขึ้น ในด้านการดึงข้อ, ดันพื้น,ลุกนั่ง และการวิ่ง

คุณสมบัติ


การบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วยโปรแกรม 5 ท่า สามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหารให้ดีขึ้นในด้านการดึงข้อ, ดันพื้น,ลุกนั่ง และการวิ่ง

คุณลักษณะ


โปรแกรมบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว 5 ท่า ในสัปดาห์ที่ 1-5 

  1. Plank (30 sec/4 set)
  2. Side Plank (15 sec/side , 3 set)
  3. Leg Raise (10 reps/3 set)
  4. Hip Raise (15 sec/4 set)
  5. Crunches (10 reps/3 set)

 

โปรแกรมบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว 5 ท่า ในสัปดาห์ที่ 6-10

  1. Plank to Push ups (5 reps/side, 3 set)
  2. Side Plank with Leg Raise (10 sec/side, 3 set)
  3. Flutter Kick (10 reps/4 set)
  4. One Leg Hip Raise (10 sec/side, 3 set)
  5. Crunches with Leg Raise (10 reps/4 set) 

 

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด