เข้าชม 749 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ / (วันที่ 23 เม.ย. 64 )


ผู้พัฒนา : นายเพลิงพายุ อุปนันท์
เบอร์โทร : 0868030603
อีเมล์ : thaywin@hotmail.com


โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีออนไลน์

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่จัดทำขื้นเพื่อรองการตรวจร่างการประจำปี ปรับเปลี่ยนจากระบบเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเลกทรอนิกซ์ สามารถเปิดเข้าใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์หรือ smartphone ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้มารับบริการสามารถนำข้อมูลการตรวจไปใช้ในการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงทำให้ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และยังสามารถรายงานผลการตรวจประจำหน่วย ทำให้ ผบ.หน่วยทราบผลการตรวจสุขภาพของกำลังพล ทำให้ลดการทำงานของเจ้าหน้าที่และลดงบประมาณในด้านอุปกรณ์สิ้นเปลือง

คุณสมบัติ


โปรแกรมมีการคัดกรองความเสี่ยงของสุขภาพ  การรายงานผลการตรวจสุขภาพแบบรายบุคคล การรายงานแบบหน่วยสามารถดูภาพฟิลม์ xray ของการตรวจได้ และยังเปรียบเทียบผลการตรวจของแต่ละปี อีกทั้งยังมีรายงานสำหรับหน่วยเป็นตามขั้นลำดับได้

คุณลักษณะ


โปรแกรมทำงานผ่านระบบ web application มีฐานข้อมูล My Sql พัฒนาด้วยภาษา PHP  แบ่งการทำงานเป็น 3 ระบบ คือ 

1 .การคัดกรอง

2.การประกาศผลการตรวจร่างกาย

3.การรายงานต่างๆ

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด