เข้าชม 348 ครั้ง


ปรับปรุงครั้งที่ -/- (วันที่ 8 มี.ค 66 )


นำมาใช้งาน พ.ศ. 2565


การใช้งาน รับส่งข้อมูลเยี่ยมบ้าน เฉลี่ย 3-5 ครั้ง/ เดือน แต่จะมีปริมาณ


ครอบคลุมใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ผู้พัฒนา : แผนกส่งเสริมสุขภาพและศูนย์สารสนเทศ
อีเมล์ : yodfa.ha@gmail.com


โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพกำลังพลทหารและครอบครัว KPF 101 SMART HEALTH

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นโรงพยาบาลขนาด ๖๐ เตียง ให้บริการตรวจรักษาแก่ กำลังพลทหาร ครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป เดิมโรงพยาบาลได้คิดค้นนวัตกรรม ระบบรายงานสุขภาพอัจฉริยะกำลังพลกองทัพบกขึ้น เมื่อปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลทหาร ทั้งที่อยู่ ณ ที่ตั้งและอยู่ในสนาม ทำให้กำลังพลทหารรับทราบเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกาย ภาวะสุขภาพที่จำเป็นเร่งด่วนต้องพบแพทย์ สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถึงแม้ว่าต้องออกปฏิบัติราชการสนาม โดยสามาร

คุณสมบัติ


1.เป็นโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลสุขภาพ 

2.สามารถส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพผ่านโปรแกรมได้แบบ Real-Time

3.สามารถแจ้งเตือนการส่งข้อมูลผู้รับบริการที่ต้องเยี่ยมบ้านผ่าน Line Notify

คุณลักษณะ


1.สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคลได้

2.สามารถประมวลผล วิเคราะห์ผลข้อมูลสุขภาพของชุมชนทหาร ออกมาในรูปแบบ Dash Board ผู้ปกิบัติงานนำข้อมูลไปใช้ได้ง่าย

3.เชื่อมโยงกับระบบหมอพร้อมได้ รู้ประวัติการเจ็บป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การนัดหมายพบแพทย์

4.เข้าถึงโปรแกรมโดยการ Login โดยใช้ username/ password หรือ รหัส OTP จากหมอพร้อม

ไฟล์ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด


วิธีการใช้งานKPF101SMARTHEALTH
ขนาดไฟล์ : 13 MB ดาวน์โหลด : 0
KPF 101 SMART HEALTH
ขนาดไฟล์ : 6 MB ดาวน์โหลด : 0

อัลบั้มภาพ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด